MetteGREVINNEN & BARONEN


Mette har sin musikalske utdannelse fra Østlandske Musikkonservatorium og hun studerte sang i 8 år hos den beste av de beste, nemlig Anne Brown.

Hun har jobbet med så forskjellige musikere som, Nick Borgen, Derek Lawrence (legendarisk plateprodusent for bl.a. Deep Purple og Wishbone Ash) og Jahn Teigen.

De siste 10 årene har hun hatt Baronen Ansten Josefsen som sin musikalske partner.

Les mer om oss

 


Ny CD "Ærbødigst" Repertoar Om oss
CD Reportoir Om oss