Greit med en del instrumenter tilgjengelig

Greit med en del instrumenter tilgjengelig